eGovernment & ICT – general

Visit of the Ministry of the Germanspeaking community – Brussels – March 21, 2024
Stratégie et mise en œuvre de l’e-gouvernement en Belgique

FITKO – Federal IT cooperation – Frankfurt – January 16, 2024
ReUse and collaboration for better eGov services

In-house community of practice – Kick-off meeting – Berlin – December 8, 2023
Smals supporting reuse and collaboration for better eGov services

Inetum-Realdolmen – Huizingen – May 2, 2023
Ordina – Mechelen – April 14, 2023
Cegeka – Hasselt – March 17, 2023
Cronos – Kontich – March 10, 2023
ReUse and collaboration for better eGov services

Government Digitization Collaboration Seminar – The Hague – April 26, 2023
Challenges for the Belgian government digital innovation program

Dag van de Digitale Communicatie – Brussels – September 19, 2022
GovApp

Nationale Unie van de Rechters in Ondernemingszaken – Academische zitting “Het digitale tijdperk van justitie” – Ghent – April 28, 2022
Informatisering van justitie: enkele ideeën op basis van de ervaring in de sociale en gezondheidssector

Informatievergadering Inspectiedienst van Financiën – Réunion d’information Inspection des Finances – Brussels – June 25, 2021
Voorstelling Smals, G-Cloud en ReUse aan de Inspectie van Financiën – Présentation Smals, G-Cloud et ReUse à l’Inspection des Finances

Kamer van Volksvertegenwoordigers – Commissie Justitie – Brussels – April 27, 2021
Hoorzitting

CSC Services publics – Digital Experience Event 2021 – Brussels – May 28, 2021
Emploi des TIC pour une administration chaleureuse

ACV – Congreswebinar ‘Digitale transformatie bij de overheid’ – Brussels – February 3, 2021
Enkele focusgebieden ICT

4Instance Conference – Unlocking the digital economy with API – Brussels – December 12, 2019
Shifting to an API economy: dare to share

Lentetop Jong CD&V 2019 – Ronse – March 30, 2019
Mens en informatietechnologie: opportuniteiten benutten, risico’s vermijden

Board of Directors of the Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment – Brussels – February 22, 2019
G-Cloud and beyond

Agoria – Brussels – December 10, 2018
G-Cloud and beyond

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – December 7, 2018
Conversational interfaces & chatbots (by Bert Vanhalst)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen – Symposium on ‘Big data in the food chain’ – Brussels – December 4, 2018
Blockchain: concept, critical success factors and possibilities in the food chain

Board of Directors of the Crossroads Bank for Social Security – Brussels – November 28, 2018
Federal Authentication Service (FAS)

4Instance Conference – Smart technology for public services – Brussels – November 27, 2018
Enkele mogelijke valkuilen in AI (by Joachim Ganseman)

Senaat – Commissie Institutionele Aangelegenheden – Hearing about the impact, the opportunities and possibilities, and the risks of the digital ‘smart society’ – Brussels – October 22, 2018
Aandachtspunten inzake de bescherming van grondrechten bij de invoering van een digitale ‘slimme samenleving’

Werkgroep Kruispuntbank Veiligheid – Brussels – October 9, 2018
Kruispuntbank Veiligheid: input op basis van de ervaringen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het eHealth-platform en het Dolsis-platform

Sectorwatchers Externe Betrekkingen KSZ/eHealth-platform – Brussels – June 18, 2018
Enkele nieuwe tendenzen in ICT

4Instance Conference – The potential of blockchain in the public sector – Brussels – May 15, 2018
Enkele kritische succesfactoren voor een zinvol gebruik van blockchain in een overheidsomgeving

4Instance Conference – Public sector and blockchain – Brussels – May 15, 2018
Blockchain and smart contracts under the hood (by Kristof Verslype)

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – January 25, 2018
Integratie Itsme in Federal Authentication Service (FAS)

Beltug – Seminar “Authentication in a digital world – where are we ?” – Zellik – November 16, 2017
Public private partnership concerning user and access management (UAM): the vision of the federal administration

Verbond van Belgische Ondernemingen – Brussels – October 11, 2017
eBox enterprise

Familiehulp – Strategic seminar – Brussels – May 13, 2017
ICT-strategie: enkele ideeën

Digital Transformation Conference – Mechelen – May 10, 2017
Digital transformation: a marriage between public and private sector

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – April 28, 2017 & March 17, 2017
Update ICT en informatieveiligheid: BeConnected in G-Cloud, G-Clouddienst voor behandeling parlementaire vragen, linkenregister, blockchain (concept en mogelijkheden), aanpassing minimale normen en beleidslijnen informatieveiligheid

V-ICT-OR – Kennisdag “Blockchain in de overheid” – Antwerp – April 26, 2017
Blockchain: wenselijkheid van een agile aanpak over overheidsniveaus heen

Smals – Brussels – March 14, 2017
Blockchain: meer dan een hype

IT-Centraal – Ghent – February 21, 2017
Toekomstgericht ICT-beleid: een samenwerking tussen overheids- en private spelers

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – January 20, 2017
Strategische personeelsplanning nav G-Cloud, vervanging papieren token en aanpassing security policies aan GDPR

Some ideas transmitted to Agoria – Brussels – September 6, 2016
Enkele ideeën voor publiek-private samenwerking met het oog op een digitale maatschappij

Nationaal Intermutualistisch College – Brussels – September 6, 2016
Onafhankelijk functioneel beheer van ICT-toepassingen op een gemeenschappelijk platform

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – July 1, 2016
Authenticatiemiddelen op mobiele devices & vervanging papieren token

Comité van de Dienstenintegratoren – Brussels – February 25, 2016
Samenwerking tussen dienstenintegratoren: voorstel van taakverdeling
Coopération entre intégrateurs de services: proposition de répartition des tâches

4Instance – 17e Overheidscongres on “Improving public sector productivity through business-strategic and business-IT alignment” – Brussels – October 29, 2015
Hoe de top betrekken bij een strategisch beleid inzake informatiebeheer ?

MOVI – Brussels – May 29, 2015
Geen muren, samen besturen: geïntegreerde dienstverlening aan burgers en ondernemingen

College van de Voorzitters van de Federale Overheidsdiensten – Brussels – September 2, 2014
College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – July 11, 2014
Coherent, efficiënt en toekomstgericht ICT beleid

12th Government Conference on “How big data will play a fundamental role in the future of public services” by 4Instance – Brussels – April 16, 2013
How big data will play a fundamental role in the future of public services

Seminar by Strategic Seminars on “Het veralgemeend gebruik van authentieke bronnen: gevolgen en opportuniteiten voor uw organisatie” – Brussels – March 29, 2013
Welke lessen kunnen we trekken uit het concept van dienstenintegrator voor de instellingen van de sociale sector ?
Quelles leçons d’avenir tirer du concept d’intégrateur de services pour les institutions du secteur social ?

IBM Benelux Management Team – Evere – November 6, 2012
IBM Benelux Management Team

Conference of the Belgian Privacy Commission – Brussels – October 8, 2010
De aanbeveling van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake gebruikers- en toegangsbeheer in de overheidssector volgens het principe van de cirkels van vertrouwen

7th Government Conference on “Shaping the future of public sector” by 4Instance – Brussels – March 24, 2010
Integrated services delivery based on eGovernment

Regional summit of civil registries and identification of the InterAmerican Development Bank and the Latin American and Caribbean Council for Civil Registration, Identification and Vital Statistics (CLARCIEV)- Bogota/Brussels – November 4, 2009
Strategic importance of identity and access management (IAM). The case of the Belgian social and health sector

Conference on “Zorg & ICT: tussen kunst en kunde” – Veldhoven – November 15, 2007
Het kruispuntbankmodel voor de organisatie van elektronische gegevensuitwisseling: lessons learned

Panel debate of Vlerick Alumni on “Digital vs paper – Friend or enemy” – Brussels – September 19, 2007
Enkele kritische succesfactoren voor een geslaagde evolutie van een papieren naar een digitale omgeving

Workshop of the European Commission on Best practice exchange related to eGovernment – Brussels – May 31, 2007
Sharing eGovernment experience

Seminar of Vlerick Leuven Gent Management School on Leadership in ICT – Ghent – May 21, 2007
De inzet van ICT voor het bekomen van strategische voordelen

E-government Summit – Brussels – November 8, 2006
Gebruikers- en toegangsbeheer: beschikbare diensten

Workshop Board of Directors Crossroads Bank for Social Security – Brussels – July 4, 2006
Naar een dienstgeoriënteerde architectuur en het gemeenschappelijk gebruik van
basisdiensten
Vers une architecture orientée services et l’utilisation commune des services de base

United Nations Public Service Day Event – New York – June 23, 2006
E-government in the Belgian social sector coordinated by the Crossroads Bank for Social
Security

Seminar of “CM Limburg” – Houthalen-Helchteren – June 15, 2006
Situering van een aantal ontwikkelingen op het vlak van elektronische dienstverlening
door de overheid en de opportuniteiten voor privé-instellingen om daarop aan te sluiten

ID-bate on IT-governance and E-government – Grimbergen – June 1, 2006
IT-governance in E-government

Workshop Flemish Government – Brussels – May 24, 2006
Hoe de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer verzoenen met een efficiënte en effectieve overheid ?

Meeting of the eGovernment – electronic identity management Ad hoc Group of the European Commission – Brussels – May 5, 2006
Some identification needs related to workers’ mobility

Workshop Dutch Tax Administration – Center for Product and Process Development – Utrecht – April 5, 2006
Tips voor een succesvolle uitbouw van E-government

Public Management Program – Leuven – March 27, 2006, March 22, 2005, March 23, 2004 and March 24, 2003
E-government

i-City Brokerage Event “Unieke ontmoetingen rond een draadloze samenleving” – Hasselt – March 14, 2006
Ideeën omtrent het gebruik van ICT in de overheid om de burger beter te dienen

International high-level seminar of the Austrian Presidency of the EU Council in cooperation with the European Commission on eGovernment for all Europeans – Vienna – February 10, 2006
Towards a common European electronic identity framework

3rd TMAB Conference on E-government in Belgium – Brussels – December 1, 2005
Enkele uitdagingen inzake E-government voor de volgende jarenQuelques défis en matière d’e-government pour les années à venir

3rd Conference on quality of the Belgian public services – Brussels – October 17-18, 2005
De technologie ten dienste van de burger

Contact day of the Belgian National Register on electronic identification and electronic data exchange -Brussels – October 14, 2005
Veralgemeend gebruik van de elektronische identiteitskaart in de sociale zekerheidGénéralisation de l’usage de la carte d’identité électronique au sein du secteur de la
sécurité sociale

Dutch Commission about reduction of the administrative burden for citizens – The Hague – June 21, 2005
Voorstel van methode voor de verlaging van de administratieve lasten in de Nederlandse
sociale sector door een rationeel informatiebeheer, gebaseerd op de Belgische ervaring

Institut Emile Vandervelde – Colloque “La cyberadministration et la protection de la vie privée sont-elles compatibles?” – Brussels – May 27, 2005
L’e-gouvernement et la protection de la vie privée: défis et propositions

Workshop on dataflows in the public sector by Ardatis & Microsoft – Brussels – May 11, 2005
Kritische succesfactoren voor de uitbouw van E-government

Modinis Workshop on Identity Management in E-government – Leuven May 4, 2005
Identity management in E-government

Graduate School of Business Studies K.U.Leuven – Leuven – March 11-12, 2005
E-government

2nd TMAB Conference on E-government in Belgium: the leap forward – Brussels – December 2, 2004
Tips voor de succesvolle uitbouw van E-governmentSuggestions pour le développement réussi de l’E-government

Work session with Istituto Nazionale della Providenza Sociale (Italy) – Brussels – November 10, 2004
E-government: the approach of the Belgian federal administration

Belgian FITCE Association – Diegem – June 17, 2004
E-government: the approach of the Belgian federal administration

European E-Government Exchange – Brussels – May 17-18, 2004
Conditions for an effective and efficient E-government

PricewaterhouseCoopers E-Business Chair K.U.Leuven – Leuven – March 30, 2004
E-government in Belgium

11th VRG-Alumniday Leuven – March 12, 2004
E-government

Meeting at the European Commission on electronic identity management for eGovernment -Brussels – January 27, 2004
Electronic identity management for E-government: conceptual framework and
objectives

1st TMAB Conference on E-government in Belgium: challenges and opportunities – Brussels – December 4, 2003
The pillars of E-government

Masterclass on ICT-based innovation within public services by ROI and Zenc – The Hague – November 3, 2003
E-government in België, met klemtoon op de sociale sector

Brevet de Management Public de la Communauté française – Brussels – October 7, 2003
E-gouvernement

IBM Government University – Madrid – June 3, 2003
E-government: the Belgian vision and experience

Learning Journey E-Forum – Brussels – February 10, 2003
E-government: Belgian successfull experiences

E-Gov Summit World Trade Group – London – December 3-4, 2002
E-government: a structural reform process

Evening Conference Studiecentrum Automatische Informatieverwerking – Brussels – December 2, 2002
E-government: from hype to reality

E-government Conference Institute for International Research – Brussels – November 27-28, 2002
How to integrate back-office processes to guarantee an optimal service delivery to customers ?

Conference of the Federal Service on Administrative Simplification – Brussels – October 15, 2002
Administratieve vereenvoudiging en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: suggesties voor een symbioseSimplification administrative et protection de la vie privée: suggestions pour une symbiose

2nd Quality Conference for Public Administrations – Copenhagen – October 2-4, 2002
E-government: towards excellence

IT Works Conference – Brussels – September 12, 2002
E-government: from hype to reality

Conference Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica – Leuven – March 18-19, 2002
Unieke identificatie: Kruispuntbank Ondernemingen en herziening Rijksregisterwet

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – February 15, 2002
Federaal E-portaal. Bijdrage van de sociale zekerheidE-portail fédéral. Contribution de la sécurité sociale

European Conference on E-government: from policy to practice – Brussels – November 29-30, 2001
Back office integration for better E-government services

E-government Conference CIRB – CIBG – Brussels -October 24, 2001
La stratégie E-government de l’autorité fédérale
De E-government strategie van de federale overheid

Utimaco Conference – Brussels – October 9, 2001
Belgian proposal of an organization model for an electronic identity card

Conference SD-Worx – Antwerp – September 20, 2001
E-government:het ruimer kader

E-government Conference IBM Belgium – Brussels – June 22, 2001
E-government bij de federale overheidE-government au niveau de l’autorité fédérale

Conference International Institute of Research – Brussels – June 19, 2001
Elektronische identiteitskaart – Stand van zaken

Bilateral meeting United Kingdom-Belgium – Brussels – June 18, 2001
Some initiatives of the Belgian government in order to stimulate E-government