Homepagina

Op deze website vindt u een beschrijving van de informatiesystemen die nuttig kunnen worden ingezet bij de bestrijding van een viruspandemie. De website beschrijft de bruikbare deelcomponenten, zoals

  • gegevensbanken,
  • achterliggende toepassingen,
  • webtoepassingen beschikbaar voor zorgverstrekkers of patiënten,
  • definities van de elektronische berichten gebruikt voor de uitwisseling van informatie tussen toepassingen en/of gegevensbanken,
  • application programming interfaces (API’s).

Veel gebruikte termen worden toegelicht in een glossarium.

We wensen u veel plezier bij het raadplegen van deze website.