Management & strategy

Kamer van Volksvertegenwoordigers – Commissie Justitie – Brussels – April 27, 2021
Hoorzitting

ACV – Congreswebinar ‘Digitale transformatie bij de overheid’ – Brussels – February 3, 2021
Enkele focusgebieden ICT

Familiehulp – Toekomsttafel digitalisering – Brussels – July 3, 2018
ICT als enabler: enkele opportuniteiten

Familiehulp – Strategic seminar – Brussels – May 13, 2017
ICT-strategie: enkele ideeën

IT-Centraal – Ghent – February 21, 2017
Toekomstgericht ICT-beleid: een samenwerking tussen overheids- en private spelers

Some ideas transmitted to Agoria – Brussels – September 6, 2016
Enkele ideeën voor publiek-private samenwerking met het oog op een digitale maatschappij

Nationaal Intermutualistisch College – Brussels – September 6, 2016
Onafhankelijk functioneel beheer van ICT-toepassingen op een gemeenschappelijk platform

Comité van de Dienstenintegratoren – Brussels – February 25, 2016
Samenwerking tussen dienstenintegratoren: voorstel van taakverdeling
Coopération entre intégrateurs de services: proposition de répartition des tâches

4Instance – 17e Overheidscongres on “Improving public sector productivity through business-strategic and business-IT alignment” – Brussels – October 29, 2015
Hoe de top betrekken bij een strategisch beleid inzake informatiebeheer ?

Vlaamse Overheid – Departement Informatie Vlaanderen – Brussels – September 11, 2015
Geïntegreerde dienstverlening in de sociale sector in verandering

MOVI – Brussels – May 29, 2015
Geen muren, samen besturen: geïntegreerde dienstverlening aan burgers en ondernemingen

Delta i Consulting – Brussels – February 26, 2015
Slim besparen: enkele ideeën

College van de Voorzitters van de Federale Overheidsdiensten – Brussels – September 2, 2014
College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – July 11, 2014
Coherent, efficiënt en toekomstgericht ICT beleid

12th Government Conference on “How big data will play a fundamental role in the future of public services” by 4Instance – Brussels – April 16, 2013
How big data will play a fundamental role in the future of public services

Seminar by Strategic Seminars on “Het veralgemeend gebruik van authentieke bronnen: gevolgen en opportuniteiten voor uw organisatie” – Brussels – March 29, 2013
Welke lessen kunnen we trekken uit het concept van dienstenintegrator voor de instellingen van de sociale sector ?Quelles leçons d’avenir tirer du concept d’intégrateur de services pour les institutions du secteur social ?

1st vMA Management Congress on Management tomorrow – Mechelen – December 14, 2012
Leadership

3rd Trefdag of HR Public on Leadership – Leuven – May 6, 2011
Leadership

Business meets IT” seminar of Minoc on corporate performance management – Meise – November 6, 2008
Performance management in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Conference on “Zorg & ICT: tussen kunst en kunde” – Veldhoven – November 15, 2007
Het kruispuntbankmodel voor de organisatie van elektronische gegevensuitwisseling: lessons learned

Panel debate of Vlerick Alumni on “Digital vs paper – Friend or enemy” – Brussels – September 19, 2007
Enkele kritische succesfactoren voor een geslaagde evolutie van een papieren naar een digitale omgeving

Seminar of Vlerick Leuven Gent Management School on Leadership in ICT – Ghent – May 21, 2007
De inzet van ICT voor het bekomen van strategische voordelen

Seminar of “CM Limburg” – Houthalen-Helchteren – June 15, 2006
Situering van een aantal ontwikkelingen op het vlak van elektronische dienstverlening
door de overheid en de opportuniteiten voor privé-instellingen om daarop aan te sluiten

ID-bate on IT-governance and E-government – Grimbergen – June 1, 2006
IT-governance in E-government

Workshop Flemish Government – Brussels – May 24, 2006
Hoe de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer verzoenen met een efficiënte en effectieve overheid ?

i-City Brokerage Event “Unieke ontmoetingen rond een draadloze samenleving” – Hasselt – March 14, 2006
Ideeën omtrent het gebruik van ICT in de overheid om de burger beter te dienen

3rd Conference on quality of the Belgian public services – Brussels – October 17-18, 2005
De technologie ten dienste van de burger

Workshop on management contracts by Ardatis – Brussels – September 29, 2005
Bestuursovereenkomsten in de sociale zekerheid

Dutch Commission about reduction of the administrative burden for citizens – The Hague – June 21, 2005
Voorstel van methode voor de verlaging van de administratieve lasten in de Nederlandse
sociale sector door een rationeel informatiebeheer, gebaseerd op de Belgische ervaring

Conference on management contracts in the Belgian social security sector – Brussels – April 14, 2005
Bestuursovereenkomsten in de sociale zekerheid: een inleiding

Conference on monitoring of efficiency and effectivity in public services by Strategic Seminars – Brussels – October 3, 2003
Performance monitoring als component van een modern overheidsmanagement

Conference on balanced score cards by Cognos and Delta i Consulting – Brussels -May 13, 2003
Geïntegreerde sturing bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid m.b.v. balanced score cards