Cloud, G-Cloud & SOA

Click to visit the G-Cloud website

FITKO – Federal IT cooperation – Frankfurt – January 16, 2024
ReUse and collaboration for better eGov services

PD (Inhouse-Beratung der öffentlichen Hand) – Brussels – May 11, 2023
G-Cloud and beyond

Board of Directors of the Crossroads Bank for Social Security – Brussels – May 25, 2022
GovApp

Board of Directors of the Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment – Brussels – February 22, 2019
G-Cloud and beyond

Agoria – Brussels – December 10, 2018
G-Cloud and beyond

Nationale Loterij – Brussels – July 23, 2018
Inleiding tot de G-Cloud

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – April 28, 2017 & March 17, 2017
Update ICT en informatieveiligheid: BeConnected in G-Cloud, G-Clouddienst voor behandeling parlementaire vragen, linkenregister, blockchain (concept en mogelijkheden), aanpassing minimale normen en beleidslijnen informatieveiligheid

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – January 20, 2017
Strategische personeelsplanning nav G-Cloud, vervanging papieren token en aanpassing security policies aan GDPR

Nationale Raad van de Orde der Artsen – Diegem – January 14, 2017
Introduction to Cloud

Federal Public Service for Economy, S.M.E.’s, Self-employed and Energy – Brussels – January 12, 2017
G-Cloud: samen bouwen aan de ICT-toekomst

4Instance conference: does cloud made digital modernisation affordable ? – Brussels – December 5, 2016
Inleiding tot de G-Cloud

College van Instellingen van Openbaar Nut – Brussels – November 17, 2016
G-Cloud: samen bouwen aan de ICT-toekomst

Korps van de Inspectie van Financiën – Brussels – October 21, 2016
G-Cloud: samen bouwen aan de ICT-toekomst

Nationaal Intermutualistisch College – Brussels – October 17, 2016
G-Cloud: samen bouwen aan de ICT-toekomst

Academische zitting ter gelegenheid van de bevelsovergave van de Directeur van het Competentiecentrum voor Vliegend Materieel en Communicatie- en Informatiesystemen – Vilvoorde – June 3, 2016
G-Cloud: samen bouwen aan de ICT-toekomst

Strategic G-Cloud Board – Brussels – April 14, 2016
Samenwerken aan de G-Cloud – Unis pour le G-Cloud

ICT congres voor publieke sector Connected Day – Mechelen – March 22, 2016
Samenwerken aan de G-Cloud

Business meets IT – Minoc Media Services – Antwerp – March 17, 2016
Bouwstenen voor de G-Cloud – Datacenters in de Belgische overheid

Cloud Computing & Datacenter Forum – Brussels – November 17, 2015
Pragmatisch meebouwen aan de hybride government community cloud

College van de Voorzitters van de Federale Overheidsdiensten – Brussels – September 2, 2014
College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – July 11, 2014
Coherent, efficiënt en toekomstgericht ICT beleid

IBM Cloud Gov event – Brussels – June 23, 2011
Cloud computing in de Belgische sociale en gezondheidssector

Evening Conference Studiecentrum Automatische Informatieverwerking – Antwerp – October 11, 2007
De implementatie van een Service Oriented Architecture in de sociale sector en in de gezondheidssector

Seminar of IBM on Service Oriented Architecture (SOA) – Brussels – March 13, 2007
Is Service Oriented Architecture (SOA) delivering its promise ? The case of the Crossroads Bank for Social Security

Workshop Board of Directors Crossroads Bank for Social Security – Brussels – July 4, 2006
Naar een dienstgeoriënteerde architectuur en het gemeenschappelijk gebruik van
basisdiensten
Vers une architecture orientée services et l’utilisation commune des services de base