Federal government

Centraal Strafregister
Geo.be
Kruispuntbank van Ondernemingen
KBO
Rijksregister

 

 

 

 

 

Flemish government

Algemeen overzicht andere authentieke bronnen Vlaamse overheid
Algemeen overzicht
MAGDA-catalogus
Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank
LED

 

 

 

 

 

Health sector

Burgers
Zorgverstrekkers
eHealth-platform

 

 

 

 

 

Social sector

Burgers
Ondernemingen
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
KSZ – Operationeel
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming
KSZ – Datawarehouse

 

 

 

 

 

Walloon governement

eWBS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dutch example

Stelselcatalogus