Documents

Inetum-Realdolmen – Huizingen – May 2, 2023
Ordina – Mechelen – April 14, 2023
Cegeka – Hasselt – March 17, 2023
Cronos – Kontich – March 10, 2023
ReUse and collaboration for better eGov services

Academy for Information & Management – Leren van diversiteit & innovatie – Genk – June 25, 2022
Sound electronic information management as a critical success factor for effective and efficient social protection and health care

Informatievergadering Inspectiedienst van Financiën – Réunion d’information Inspection des Finances – Brussels – June 25, 2021
Voorstelling Smals, G-Cloud en ReUse aan de Inspectie van Financiën – Présentation Smals, G-Cloud et ReUse à l’Inspection des Finances

Kamer van Volksvertegenwoordigers – Commissie Justitie – Brussels – April 27, 2021
Hoorzitting

Sharing & Reuse Conference – Bucharest – June 11, 2019
Software reuse in the Belgian social security and health care – The eHealth case

International Social Security Association (ISSA) – Regional Social Security Forum for Europe – Baku – May 15, 2019
A model for multi-actor collaboration for an effective and efficient social protection system

Lentetop Jong CD&V 2019 – Ronse – March 30, 2019
Mens en informatietechnologie: opportuniteiten benutten, risico’s vermijden

Agoria – Brussels – December 10, 2018
The G-Cloud and beyond

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen – Symposium on ‘Big data in the food chain’ – Brussels – December 4, 2018
Blockchain: concept, critical success factors and possibilities in the food chain

Senaat – Commissie Institutionele Aangelegenheden – Hearing about the impact, the opportunities and possibilities, and the risks of the digital ‘smart society’ – Brussels – October 22, 2018
Aandachtspunten inzake de bescherming van grondrechten bij de invoering van een digitale ‘slimme samenleving’

Familiehulp – Toekomsttafel digitalisering – Brussels – July 3, 2018
ICT als enabler: enkele opportuniteiten

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – 20 jaar responsabilisering van de OISZ – Brussels – May 25, 2018
Evolutie en stand van zaken op het vlak van ICTEvolution et état d’avancement sur le plan des TIC

4Instance Conference – Public sector and blockchain – Brussels – May 15, 2018
Enkele kritische succesfactoren voor een zinvol gebruik van blockchain in een overheidsomgeving

Instituut voor Sociaal Recht (ISR) van de KU Leuven – Feestelijke zitting 50 jaar ISR – Leuven – April 26, 2018
Informatie als strategische productiefactor voor een effectieve en efficiënte sociale bescherming

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten & Royal Society of Edinburgh – Workshop on privacy, health care and data science – Brussels – April 17, 2018
Big data analysis in health care and the General Data Protection Regulation

Limburg School for eXcellence – Hasselt – February 20, 2018
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het bijzonder de gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Nationale Arbeidsraad – Brussels – January 15, 2018
Kruispuntbank Sociale Zekerheid en administratieve vereenvoudiging

La Société Scientifique de Médecine Générale – Namur – December 14, 2017
Où nous mène l’informatique médicale ?

Beltug – Seminar “Authentication in a digital world – where are we ?” – Zellik – November 16, 2017
Public private partnership concerning user and access management (UAM): the vision of the federal administration

Emmaüs vzw – Duffel – February 19, 2018
eGezondheid nu en in de toekomst

Nationale Arbeidsraad – Brussels – January 15, 2018
Kruispuntbank Sociale Zekerheid en administratieve vereenvoudiging

Familiehulp – Strategic seminar – Brussels – May 13, 2017
ICT-strategie: enkele ideeën

Digital Transformation Conference – Mechelen – May 10, 2017
Digital transformation: a marriage between public and private sector

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – April 28, 2017 & March 17, 2017
Update ICT en informatieveiligheid: BeConnected in G-Cloud, G-Clouddienst voor behandeling parlementaire vragen, linkenregister, blockchain (concept en mogelijkheden), aanpassing minimale normen en beleidslijnen informatieveiligheid

V-ICT-OR – Kennisdag “Blockchain in de overheid” – Antwerp – April 26, 2017
Blockchain: wenselijkheid van een agile aanpak over overheidsniveaus heen

Smals – Brussels – March 14, 2017
Blockchain: meer dan een hype

IT-Centraal – Ghent – February 21, 2017
Toekomstgericht ICT-beleid: een samenwerking tussen overheids- en private spelers

Benelux Interparlementaire Assemblee – Brussels – February 3, 2017
Efficient and secure transborder exchange of patient data

Kamer van Volksvertegenwoordigers – Hearing about big data analysis in health care – Brussels – January 25, 2017
Big data analysis in health care

Senaat – Hearing about mobile health – Brussels – January 23, 2017
Mobile health: follow-up

Nationale Raad van de Orde der Artsen – Diegem – January 14, 2017
Introduction to Cloud

Federal Public Service for Economy, S.M.E.’s, Self-employed and Energy – Brussels – January 12, 2017
G-Cloud: samen bouwen aan de ICT-toekomst

4Instance conference: does cloud made digital modernisation affordable ? – Brussels – December 5, 2016
Inleiding tot de G-Cloud

CHU  Marie Curie – Lodelinsart – November 23, 2016
eSanté : la Roadmap 2.0 et le rôle de la Plate-forme eHealth

Artsenbond Vesalius – Roeselare – November 20, 2016
eGezondheid: de Roadmap 2.0 en de rol van het eHealth-platform

Norwegian Data Protection Authority – Brussels – October 14, 2016
The Crossroads Bank for Social Security: information security and privacy protection by design without unnecessary impediments of effective and efficient electronic information management

Some ideas transmitted to Agoria – Brussels – September 6, 2016
Enkele ideeën voor publiek-private samenwerking met het oog op een digitale maatschappij

Nationaal Intermutualistisch College – Brussels – September 6, 2016
Onafhankelijk functioneel beheer van ICT-toepassingen op een gemeenschappelijk platform

Senaat – Hearing about mobile health – Brussels – July 1, 2016
Mobile health (Dutch version) – Mobile health (French version)

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – July 1, 2016
Authenticatiemiddelen op mobiele devices & vervanging papieren token

Union des Caisses nationales de Sécurité sociale de la France – Brussels – June 28, 2016
La numérisation de la sécurité sociale belge: le modèle de la Banque Carrefour

Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – Brussels – June 22, 2016
College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – June 10, 2016
De algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming
Le réglement général de l’UE sur la protection des données

UZGent – Ghent – June 18, 2016
eGezondheid: de Roadmap 2.0, met bijzondere aandacht voor actiepunten voor ziekenhuizen

CIB Symposium – Genval – June 3, 2016
eHealth: state of affairs and perspectives

Commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers – Hoorzitting over de automatische toekenning van rechten – Brussels – May 25, 2016
Kruispuntbank Sociale Zekerheid en automatische toekenning van rechten

Strategic G-Cloud Board – Brussels – April 14, 2016
Samenwerken aan de G-Cloud – Unis pour le G-Cloud

Comité van de Dienstenintegratoren – Brussels – February 25, 2016
Samenwerking tussen dienstenintegratoren: voorstel van taakverdeling
Coopération entre intégrateurs de services: proposition de répartition des tâches

EBP Healthcare & Finances Congress – Brussels – December 4, 2015
eGezondheid en beheersing van ICT-kosten in ziekenhuizen

4Instance – 17e Overheidscongres on “Improving public sector productivity through business-strategic and business-IT alignment” – Brussels – October 29, 2015
Hoe de top betrekken bij een strategisch beleid inzake informatiebeheer ?

Vlaamse Overheid – Departement Informatie Vlaanderen – Brussels – September 11, 2015
Geïntegreerde dienstverlening in de sociale sector in verandering

Zenito – Groot-Bijgaarden – July 2, 2015
ICT in de sociale sector: stand van zaken, uitdagingen en opportuniteiten

MOVI – Brussels – May 29, 2015
Geen muren, samen besturen: geïntegreerde dienstverlening aan burgers en ondernemingen

KPMG Advisory – Brussels – March 3, 2015
Big data: some experiences in the social sector

Delta i Consulting – Brussels – February 26, 2015
Slim besparen: enkele ideeën

Christelijke Mutualiteit – Brussels – February 20, 2015
Beheersing van ICT-kosten in ziekenhuizen

College van de Voorzitters van de Federale Overheidsdiensten – Brussels – September 2, 2014
College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – July 11, 2014
Coherent, efficiënt en toekomstgericht ICT beleid

ISACA & ISSA Belgium Event – Brussels – November 19, 2013
Belgian Internet Security Conference (Belnet) – Brussels – October 24, 2013
Information security approach within the Belgian social & health sector

Microsoft Innovation Center vzw – Affligem – November 12, 2013
Mogelijk businesspotentieel van het eHealth-platform voor ICT-leveranciers en ICT- start-ups

Vlaams Welzijnsverbond VZW – Brussels – October 23, 2013
eHealth in de welzijnssector

17th Conference of the National Union of Catholic Flemish Nurses and Midwifes (NVKVV) on Solutions for care – Affligem – May 16, 2013
Stand van zaken en toekomstperspectieven eHealth, inclusief roadmap Rondetafel eHealth 2013-2018

12th Government Conference on “How big data will play a fundamental role in the future of public services” by 4Instance – Brussels – April 16, 2013
How big data will play a fundamental role in the future of public services

Seminar by Strategic Seminars on “Het veralgemeend gebruik van authentieke bronnen: gevolgen en opportuniteiten voor uw organisatie” – Brussels – March 29, 2013
Welke lessen kunnen we trekken uit het concept van dienstenintegrator voor de instellingen van de sociale sector ?Quelles leçons d’avenir tirer du concept d’intégrateur de services pour les institutions du secteur social ?

6th International Computer, Data Protection & Privacy Conference on Reloading data protection – Brussels – January 23, 2013
Opinion about the draft privacy regulation of the EC

1st vMA Management Congress on Management tomorrow – Mechelen – December 14, 2012
Leadership

IBM Benelux Management Team – Evere – November 6, 2012
IBM Benelux Management Team

Visit of a Qinghai delegation (China) to Flanders – Brussels – June 20, 2011
Information management in the Belgian social and health care sector

Interministerial Conference on Public Health – Brussels – June 6, 2011
De extramurale zorgkluisLe coffret de soins extramural

Executive Roundtable by IBM on Analytics based decision making – Brussels – May 11, 2011
Enkele voorbeelden van analytics based decision making in de sociale sector

“Tour of Flandres” for cities, municipalities and public centres for social welfare by the Flemish Privacy Commission – Antwerp, Leuven, Hasselt, Ghent and Harelbeke – March 1, 9, 24, 25 and 29, 2011
Hoe elektronische samenwerking tussen gemeente en OCMW qua privacybescherming correct organiseren?

eGovernment Conference “Lift-off towards open government” of the European Union – Brussels – December 15-16, 2010
How can I trust the rest of Europe ? Requirements and a possible organisation with regard to epSOS and eHealth

International Conference on Privacy & Scientific Research: from Obstruction to Construction – Brussels – November 22, 2010
ICT in health research: challenges and opportunities for privacy protection

Conference of the Belgian Privacy Commission – Brussels – October 8, 2010
De aanbeveling van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake gebruikers- en toegangsbeheer in de overheidssector volgens het principe van de cirkels van vertrouwen

Conference of the Flemish Lawyers Association on “Law and progress” – Antwerp – May 7, 2010
Recht en vooruitgang: gevalstudie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het eHealth-platform

7th Government Conference on “Shaping the future of public sector” by 4Instance – Brussels – March 24, 2010
Integrated services delivery based on eGovernment

Partezis seminar on “From cost control to process optimization and added value” – Schelle – February 11, 2010
Enkele uitdagingen en opportuniteiten voor ziekenhuizen op het vlak van eHealth

Conference of the Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment on “Het geïnformatiseerd patiëntendossier in de rust- en verzorgingstehuizen en rustoorden voor bejaarden” – Brussels – February 5, 2010
Het elektronisch bewonersdossier in rust- en verzorgingstehuizen: mogelijke bijdrage van het eHealth-platform

Press conference Belgian Commission for the Protection of Privacy – Brussels – January 15, 2010
20 jaar veilige elektronische gegevensuitwisseling in de sociale sector met respect voor de persoonlijke levenssfeer20 ans d’échanges de données électroniques et sécurisés au sein du secteur social dans le respect de la vie privée

Regional summit of civil registries and identification of the InterAmerican Development Bank and the Latin American and Caribbean Council for Civil Registration, Identification and Vital Statistics (CLARCIEV)- Bogota/Brussels – November 4, 2009
Strategic importance of identity and access management (IAM). The case of the Belgian social and health sector

Seminar of the Belgian Privacy Commission on the evaluation of the European Privacy Directive 95/46/CE – Brussels – May 13, 2009
Informatieveiligheid – Waarborgen van vrij verkeer van persoonsgegevens

European Commission – i2010 subgroup on eHealth – Brussels – January 15, 2009
The new Belgian legal framework for eHealth

Business meets IT” seminar of Minoc on corporate performance management – Meise – November 6, 2008
Performance management in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Workshop of the Ministry of the Interior and the Ministry of Foreign Affairs – Brussels- September 3, 2008
Verwerking van biometrische gegevens in de administratieve rechtshandhaving. Beschouwingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

International Social Sector Forum – Brussels – June 4, 2008
Strategic use of ICT in the Belgian social sector

Presentation of the report on “Protection of digital information” of the CAWET Working Group 55 of the Royal Belgian Academy Council for Applied Science – Brussels – December 10, 2007
Beveiliging van digitale informatie: enkele uitdagingen voor de overheid

Lunch address at the IBM Club “Anti-fraude et gestion des risques” – Paris – October 24, 2007
La Banque Carrefour belge de la Sécurité Sociale et la lutte contre la fraude

Evening Conference Studiecentrum Automatische Informatieverwerking – Antwerp – October 11, 2007
De implementatie van een Service Oriented Architecture in de sociale sector en in de gezondheidssector

Panel debate of Vlerick Alumni on “Digital vs paper – Friend or enemy” – Brussels – September 19, 2007
Enkele kritische succesfactoren voor een geslaagde evolutie van een papieren naar een digitale omgeving

Workshop for finalists of the European eGovernment Awards 2007 – Brussels – July 26-27, 2007
Presentation of the selected project LIMOSA

Workshop of the European Commission on Best practice exchange related to eGovernment – Brussels – May 31, 2007
Sharing eGovernment experience

Seminar of Vlerick Leuven Gent Management School on Leadership in ICT – Ghent – May 21, 2007
De inzet van ICT voor het bekomen van strategische voordelen

Belgian electronic identity card day of @rrowup – Ghent – April 26, 2007
Geïntegreerd elektronisch gebruikers- en toegangsbeheer in de sociale en gezondheidssector op basis van de elektronische identiteitskaart

Press conference concerning Limosa – Brussels – February 12, 2007
Limosa: mandatory declaration of foreign employees and self-employed (Dutch version)Limosa: mandatory declaration of foreign employees and self-employed (French version)

Festival of Public Administration 4.0: the Dutch Dream Revisited – Eindhoven – February 8, 2007
Innovatie: de case van de Belgische Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Workshop ADAPID (Advanced Applications for e-ID Cards in Flanders) project – Leuven -September 26, 2006
e-ID and identity management aspects in the Belgian social security sector

Workshop Board of Directors Crossroads Bank for Social Security – Brussels – July 4, 2006
Naar een dienstgeoriënteerde architectuur en het gemeenschappelijk gebruik van
basisdiensten
Vers une architecture orientée services et l’utilisation commune des services de base

United Nations Public Service Day Event – New York – June 23, 2006
E-government in the Belgian social sector coordinated by the Crossroads Bank for Social
Security

ID-bate on IT-governance and E-government – Grimbergen – June 1, 2006
IT-governance in E-government

Workshop Flemish Government – Brussels – May 24, 2006
Hoe de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer verzoenen met een efficiënte en effectieve overheid ?

Steering Committee of the Cooperation agreement between the Belgian federal state,the regions and the communities related to eGovernment – Brussels – May 8, 2006
Wet Verwerking Persoonsgegevens en de werking van de sectorale comitésLoi Traitement de Données à caractère personnel et fonctionnement des comités
sectoriels

Meeting of the eGovernment – electronic identity management Ad hoc Group of the European Commission – Brussels – May 5, 2006
Some identification needs related to workers’mobility

Workshop Dutch Tax Administration – Center for Product and Process Development – Utrecht – April 5, 2006
Tips voor een succesvolle uitbouw van E-government

Public Management Program – Leuven – March 27, 2006, March 22, 2005, March 23, 2004 and March 24, 2003
E-government

International workshop on the importance of metadata in the use of administrative sources – Leuven – March 27, 2006
Introduction to the data warehouse labour market and social protection

Roularta seminar “eID label: voor een veilig gebruik van de elektronische identiteitskaart op het internet” – Brussels – March 14, 2006
Gebruik van de elektronische identiteitskaart in de sociale sector: concrete
toepassingen en toekomstige visie

International high-level seminar of the Austrian Presidency of the EU Council in cooperation with the European Commission on eGovernment for all Europeans – Vienna – February 10, 2006
Towards a common European electronic identity framework

3rd Conference on quality of the Belgian public services – Brussels – October 17-18, 2005
De technologie ten dienste van de burger

Workshop on management contracts by Ardatis – Brussels – September 29, 2005
Bestuursovereenkomsten in de sociale zekerheid

Dutch Commission about reduction of the administrative burden for citizens – The Hague – June 21, 2005
Voorstel van methode voor de verlaging van de administratieve lasten in de Nederlandse
sociale sector door een rationeel informatiebeheer, gebaseerd op de Belgische ervaring

Institut Emile Vandervelde – Colloque “La cyberadministration et la protection de la vie privée sont-elles compatibles?” – Brussels – May 27, 2005
L’e-gouvernement et la protection de la vie privée: défis et propositions

Workshop on dataflows in the public sector by Ardatis & Microsoft – Brussels – May 11, 2005
Kritische succesfactoren voor de uitbouw van E-government

Modinis Workshop on Identity Management in E-government – Leuven May 4, 2005
Identity management in E-government

Meeting at the European Commission on electronic identity management for eGovernment -Brussels – January 27, 2004
Electronic identity management for E-government: conceptual framework and
objectives

2nd Conference on quality of the Belgian public services – Brussels – November 12-13, 2003
E-government in de sociale sector: de multifunctionele aangifte

Conference on monitoring of efficiency and effectivity in public services by Strategic Seminars – Brussels – October 3, 2003
Performance monitoring als component van een modern overheidsmanagement

European E-government Conference – Cernobbio – July 7-8, 2003
E-government in the Belgian social security sector: a successful combination of
back-office integration and an e-portal solution
Multi-platform service delivery

Conference on balanced score cards by Cognos and Delta i Consulting – Brussels -May 13, 2003
Geïntegreerde sturing bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid m.b.v. balanced score cards

Conference of the Federal Service on Administrative Simplification – Brussels – October 15, 2002
Administratieve vereenvoudiging en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: suggesties voor een symbioseSimplification administrative et protection de la vie privée: suggestions pour une symbiose

2nd Quality Conference for Public Administrations – Copenhagen – October 2-4, 2002
E-government: towards excellence

Conference Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica – Leuven – March 18-19, 2002
Unieke identificatie: Kruispuntbank Ondernemingen en herziening Rijksregisterwet

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – February 15, 2002
Federaal E-portaal. Bijdrage van de sociale zekerheidE-portail fédéral. Contribution de la sécurité sociale

European Conference on E-government: from policy to practice – Brussels – November 29-30, 2001
Back office integration for better E-government services

Utimaco Conference – Brussels – October 9, 2001
Belgian proposal of an organization model for an electronic identity card