Institutional frameworks

Health sector

Ministers van Volksgezondheid

Federale advies- en overlegorganen

Organen RIZIV

Orde der Artsen

Research institutions on public governance

KU Leuven – Instituut voor de Overheid

Universiteit Antwerpen – Politics & Public Governance

Universiteit Gent – Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management