Information security & privacy protection

DPO Circle annual conference – Brussels – December 11, 2020
Personal data protection in the Belgian public sector: a testimony on the implementation of information security and data protection in the social and health sector

Creo – Seminar on data protection: lessons learned & upcoming challenges – Brussels – March 26, 2019
A practice testimony on the implementation of information security and data protection at the Crossroads Bank for Social Security and the eHealth platform

Verbond der Vlaamse Tandartsen – Bruges – November 24, 2018
GDPR of AVG en tandartsen: wat moet er gebeuren ?

Cyber Security Coalition – Privacy Focus Group – Brussels – November 6, 2018
Testimonial Kruispuntbank Sociale Zekerheid over gegevenscategorisering en aanpak Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Vlaamse Vereniging van Tandheelkundige Experten – Leuven – June 14, 2018
GDPR of AVG en tandartsen: wat moet er gebeuren ?

Navormingsprogramma Klinische Biologie UZ Brussel – Brussels – April 27, 2018
GDPR en klinisch biologen: wat moet er gebeuren ?

Verbond der Vlaamse Tandartsen – Brussels – April 19, 2018
GDPR of AVG en tandartsen: wat moet er gebeuren ?

Flexsoft – Ghent – March 20, 2018
Masterclass GDPR in de praktijk

Limburg School for eXcellence – Hasselt – February 20, 2018
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het bijzonder de gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Ignatius Scholen Brussel – Brussels – January 18, 2018
De toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in onderwijsinstellingen

Domus Medica – Antwerp – December 9, 2017
GDPR: wat moet er gebeuren ?

Kortom vzw – Spoedcursus GDPR – Brussels, November 20, 2017
GDPR: spoedcursus

Domus Medica – Antwerp – October 14, 2017
GDPR en de beveiliging van (patiënten)gegevens: wat moet er gebeuren?

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Brussels – October 13, 2017
GDPR in ziekenhuizen: beleidsaspecten en actieplan

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten – Ghent – October 12, 2017
GDPR: enkele belangrijke aandachtspunten

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – April 28, 2017 & March 17, 2017
Update ICT en informatieveiligheid: BeConnected in G-Cloud, G-Clouddienst voor behandeling parlementaire vragen, linkenregister, blockchain (concept en mogelijkheden), aanpassing minimale normen en beleidslijnen informatieveiligheid

Steering Committee Healthdata.be – Brussels – March 31, 2017
Impact van de GDPR op beleidsondersteunende wetenschappelijke datacollecties van Healthdata.be

Norwegian Data Protection Authority – Brussels – October 14, 2016
The Crossroads Bank for Social Security: information security and privacy protection by design without unnecessary impediments of effective and efficient electronic information management

College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – July 1, 2016
Authenticatiemiddelen op mobiele devices & vervanging papieren token

Board of Directors of the Crossroads Bank for Social Security – Brussels – June 22, 2016
College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid – Brussels – June 10, 2016
De algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming
Le réglement général de l’UE sur la protection des données

Interkabinettenwerkgroep – Brussels – April 15, 2016
Mobiele authenticatie

Comité van de Dienstenintegratoren – Brussels – February 25, 2016
Samenwerking tussen dienstenintegratoren: voorstel van taakverdeling
Coopération entre intégrateurs de services: proposition de répartition des tâches

ISACA & ISSA Belgium Event – Brussels – November 19, 2013
Belgian Internet Security Conference (Belnet) – Brussels – October 24, 2013
Information security approach within the Belgian social & health sector

6th International Computer, Data Protection & Privacy Conference on Reloading data protection – Brussels – January 23, 2013
Opinion about the draft privacy regulation of the EC

“Tour of Flandres” for cities, municipalities and public centres for social welfare by the Flemish Privacy Commission – Antwerp, Leuven, Hasselt, Ghent and Harelbeke – March 1, 9, 24, 25 and 29, 2011
Hoe elektronische samenwerking tussen gemeente en OCMW qua privacybescherming correct organiseren?

International Conference on Privacy & Scientific Research: from Obstruction to Construction – Brussels – November 22, 2010
ICT in health research: challenges and opportunities for privacy protection

Conference of the Belgian Privacy Commission – Brussels – October 8, 2010
De aanbeveling van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake gebruikers- en toegangsbeheer in de overheidssector volgens het principe van de cirkels van vertrouwen

Politeia seminar on “eHealth, privacy and health data” – Brussels – March 18, 2010
eHealth met een goed evenwicht tussen efficiëntie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Press conference Belgian Commission for the Protection of Privacy – Brussels – January 15, 2010
20 jaar veilige elektronische gegevensuitwisseling in de sociale sector met respect voor de persoonlijke levenssfeer20 ans d’échanges de données électroniques et sécurisés au sein du secteur social dans le respect de la vie privée

Regional summit of civil registries and identification of the InterAmerican Development Bank and the Latin American and Caribbean Council for Civil Registration, Identification and Vital Statistics (CLARCIEV)- Bogota/Brussels – November 4, 2009
Strategic importance of identity and access management (IAM). The case of the Belgian social and health sector

Seminar of the Belgian Privacy Commission on the evaluation of the European Privacy Directive 95/46/CE – Brussels – May 13, 2009
Informatieveiligheid – Waarborgen van vrij verkeer van persoonsgegevens

Conference of the Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap on co-operation in health care: privacy and security aspects – Leuven – March 12, 2009
Samenwerken in de zorg: privacy en beveiliging – Wat mag u verwachten van het eHealth-platform ?

Workshop of the Ministry of the Interior and the Ministry of Foreign Affairs – Brussels- September 3, 2008
Verwerking van biometrische gegevens in de administratieve rechtshandhaving. Beschouwingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Postacademic course in ICT networking and security – University of Ghent – Ghent – June 26, 2008
Information security and privacy protection aspects of electronic information management in the Belgian social sector

Politics 2.0 Seminar on “Technology & privacy: security in a digital world- Brussels – April 18, 2008
eGovernment, eHealth en bescherming van de privacyeGoverment, eHealth et protection de la vie privée

Presentation of the report on “Protection of digital information” of the CAWET Working Group 55 of the Royal Belgian Academy Council for Applied Science – Brussels – December 10, 2007
Beveiliging van digitale informatie: enkele uitdagingen voor de overheid

Belgian electronic identity card day of @rrowup – Ghent – April 26, 2007
Geïntegreerd elektronisch gebruikers- en toegangsbeheer in de sociale en gezondheidssector op basis van de elektronische identiteitskaart

Seminar of MIT-Club: from security to immunity – Meise – March 23, 2007
The role of privacy in the security landscape

Workshop of the Belgian Privacy Commission – Brussels – January 24, 2007
E-government in de sociale sector en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

E-government Summit – Brussels – November 8, 2006
Gebruikers- en toegangsbeheer: beschikbare diensten

Seminar of the Belgian Internet Service Providers Association on data retention for the Belgian internet industry – Brussels – October 5, 2006
The data retention directive: data protection aspects

Workshop ADAPID (Advanced Applications for e-ID Cards in Flanders) project – Leuven -September 26, 2006
e-ID and identity management aspects in the Belgian social security sector

Workshop Flemish Government – Brussels – May 24, 2006
Hoe de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer verzoenen met een efficiënte en effectieve overheid ?

Steering Committee of the Cooperation agreement between the Belgian federal state,the regions and the communities related to eGovernment – Brussels – May 8, 2006
Wet Verwerking Persoonsgegevens en de werking van de sectorale comitésLoi Traitement de Données à caractère personnel et fonctionnement des comités
sectoriels

Roularta seminar “eID label: voor een veilig gebruik van de elektronische identiteitskaart op het internet” – Brussels – March 14, 2006
Gebruik van de elektronische identiteitskaart in de sociale sector: concrete
toepassingen en toekomstige visie

International high-level seminar of the Austrian Presidency of the EU Council in cooperation with the European Commission on eGovernment for all Europeans – Vienna – February 10, 2006
Towards a common European electronic identity framework

Contact day of the Belgian National Register on electronic identification and electronic data exchange -Brussels – October 14, 2005
Veralgemeend gebruik van de elektronische identiteitskaart in de sociale zekerheidGénéralisation de l’usage de la carte d’identité électronique au sein du secteur de la
sécurité sociale

Institut Emile Vandervelde – Colloque “La cyberadministration et la protection de la vie privée sont-elles compatibles?” – Brussels – May 27, 2005
L’e-gouvernement et la protection de la vie privée: défis et propositions

Modinis Workshop on Identity Management in E-government – Leuven May 4, 2005
Identity management in E-government

Conference on Telemedicine & e-Health by 4Instance – Brussels -October 19, 2004
Informatieveiligheid en privacybescherming bij e-Health

Conference of the Federal Service on Administrative Simplification – Brussels – October 15, 2002
Administratieve vereenvoudiging en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: suggesties voor een symbioseSimplification administrative et protection de la vie privée: suggestions pour une symbiose

Utimaco Conference – Brussels – October 9, 2001
Belgian proposal of an organization model for an electronic identity card

Conference International Institute of Research – Brussels – June 19, 2001
Elektronische identiteitskaart – Stand van zaken