Bea Van Buggenhout

Kort eerbetoon aan prof. dr. Bea Van Buggenhout

Geboren te Vilvoorde op zaterdag 26 oktober 1946 – Overleden te Roeselare op woensdag 18 december 2002 op 56-jarige leeftijd

Bea Van Buggenhout was promotor van het onderzoek dat ik als net afgestudeerde verrichtte inzake de ontwikkeling van juridische kennissystemen. Ze was toen ook kabinetschef van minister van Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid Wivina Demeester.

Onder haar leiding bouwde ik de kennissystemen Handipak ter ondersteuning van de toepassing van de nieuwe wet inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, en Minipak ter berekening van het bestaansminimum door de OCMWs. De achterliggende expert system shell bouwde verder op de software ontwikkeld in de onderzoeksploeg van prof. dr. Maurice Verhelst door prof. dr. Jan Vanthienen.

Bea was een schitterende coach, die me leerde wetenschappelijke inzichten te vertalen naar maatschappelijk relevante verwezenlijkingen, en me ook begeleidde in de beleidsondersteunende functies die ik snel opnam. Bea was een doorzetter, met een enorme wilskracht, waarbij ik altijd terecht kon. Ze lag aan de basis van heel wat verbeteringen op het vlak van de sociale bescherming.

Bedankt, Bea !

Aanbevolen lectuur

Instituut voor Sociaal Recht (ed.), Sociale bescherming op nieuwe paden: liber memorialis Béatrice Van Buggenhout