Archive

Miscellaneous

Quiz-kalender.be

Texts

Formele spelregels moeten de evenredige toegang tot rechtspleging garanderen voor burgers, ondernemingen en overheden

Nodeloos ingewikkelde procedures mogen geen drempels opwerpen, die het vertrouwen in een eerlijke Justitie ondermijnen en wenselijke vooruitgang verhinderen

Misschien is het wel nuttig om het Kenniscentrum te laten evolueren naar wat het volgens zijn benaming zou horen te zijn: een plaats waar vanuit een diepgaande, multidisciplinaire expertise weloverwogen adviezen kunnen worden verstrekt over de wijze waarop in onderscheiden toepassingsdomeinen de toegevoegde waarde van moderne technologieën voor burgers en ondernemingen kan worden gevaloriseerd met respect van het grondrecht op gegevensbescherming.  De adviezen over concrete ontwerpregelgeving kunnen worden overgelaten aan het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit zodat geen belangenconflicten meer mogelijk zijn.

Peut-être serait-il utile de permettre au Centre de Connaissances d’évoluer vers ce qu’il devrait être selon son nom: un lieu où, sur la base d’une expertise approfondie et multidisciplinaire, des conseils réfléchis peuvent être fournis sur la manière dont la valeur ajoutée des technologies modernes pour les citoyens et les entreprises peut être valorisée tout en respectant le droit fondamental à la protection des données. L’avis sur les projets de règlement concrets pourrait être une mission confié au comité de direction de l’Autorité de protection des données afin que des conflits d’intérêts ne soient plus possibles.