Category: eHealth

Hergebruik en publiek-private samenwerking voor mobiele authenticatie en e-wallet

Shared services, multifunctioneel hergebruik van elektronische diensten en componenten, en publiek-private samenwerking zijn troefkaarten voor eGovernment en eHealth. Zelf leid ik 2 openbare instellingen van sociale zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en het eHealth-platform, en 1 non-for-profit samenwerkingsverband tussen overheidsdiensten, Smals vzw. Alle relevante deeldiensten en componenten die deze organisaties hebben ontwikkeld, zijn gratis (her)bruikbaar en staan publiek gedocumenteerd op de respectievelijke websites, zoals de basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform of de ReUse cataloog van Smals vzw. Ik ben mede-initiatiefnemer van de G-Cloud, die tal van shared services aanbiedt aan de overheidsdiensten, met aanzienlijke kostenbesparingen tot gevolg....

Electronic information exchange in the Belgian healthcare system

Electronic information management and electronic information exchange offer enormous potential for increasing healthcare quality and patient safety, supporting health research and policy, avoiding unnecessary costs, empowering all stakeholders, especially the patient, and reducing the administrative burden on patients and healthcare providers. But of course it must be used in a secure way and with the necessary safeguards to protect the privacy of the patient and the professional secrecy of the healthcare provider.

Pano – De hoge prijs van een rondje zwartepieten in de media

Eind januari werd ik gevraagd om een interview over contactopsporing voor Pano, een programma van de VRT-nieuwsdienst, die ik doorgaans respecteer om zijn diepgang en nuance. De setting van het interview was zeer bijzonder en de reportage bevatte uiteindelijk veel onjuiste informatie. Hieronder gaan enkele bedenkingen over de aspecten waarbij ik betrokken ben. Het is alvast merkwaardig dat de basiskritiek op het ICT-systeem wordt geuit door een aantal personen die het systeem mee hebben uitgedacht. En er is bij de behoeftenbepaling wel degelijk zeer goed naar hen geluisterd. Enkele feiten Organisaties waarover ik de leiding heb, werden op 19 april...

The Belgian personal health viewer and more

The personal health viewer gives every Belgian on line access, with single sign on, to her or his personal health data available at, among others, hospitals, health safes and, soon, sickness funds. To be able to consult the personal data, one must authenticate with the electronic identity card or Itsme. That avoids access by unauthorized persons. Go take a look. It is worth the effort ! In addition, there are many websites that provide useful and reliable information about health without containing personal data. When I come across them while surfing, I will place a link below. May it be an...