Categorie: Smals

Missie, organisatiestructuur en werking van Smals vzw

Missie van Smals Smals vzw werd opgericht in 1939 om de kassen voor kinderbijslag toe te laten gebruik te maken van de toenmalig moderne mechanografische systemen. In zijn essentie heeft Smals nog steeds dezelfde missie. Statutair stelt Smals zich tot doel haar leden te ondersteunen op het vlak van informatiebeheer en aanverwante materies ter bevordering van een geïntegreerde ICT-dienstverlening. Ze functioneert daarbij als een kostendelende vereniging waaraan opdrachten als inbesteding rechtstreeks kunnen worden toevertrouwd. Smals richt zich op de overheidsinstellingen in de sociale en gezondheidssector en op activiteiten die voor alle overheidsinstellingen schaaleffecten en synergiën kunnen tot stand brengen. Resources...