Categorie: eGezondheid

Hergebruik en publiek-private samenwerking voor mobiele authenticatie en e-wallet

Shared services, multifunctioneel hergebruik van elektronische diensten en componenten, en publiek-private samenwerking zijn troefkaarten voor eGovernment en eHealth. Zelf leid ik 2 openbare instellingen van sociale zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en het eHealth-platform, en 1 non-for-profit samenwerkingsverband tussen overheidsdiensten, Smals vzw. Alle relevante deeldiensten en componenten die deze organisaties hebben ontwikkeld, zijn gratis (her)bruikbaar en staan publiek gedocumenteerd op de respectievelijke websites, zoals de basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform of de ReUse cataloog van Smals vzw. Ik ben mede-initiatiefnemer van de G-Cloud, die tal van shared services aanbiedt aan de overheidsdiensten, met aanzienlijke kostenbesparingen tot gevolg....

Elektronische informatie-uitwisseling in de Belgische gezondheidszorg

Elektronisch informatiebeheer en elektronische informatie-uitwisseling bieden enorme mogelijkheden om de kwaliteit van de gezondheidszorg en de patiëntveiligheid te verhogen, het gezondheidsonderzoek en –beleid te ondersteunen, onnodige kosten te vermijden, alle betrokkenen, en vooral de patiënt, te empoweren, en de administratieve lasten voor patiënten en zorgverleners te verlagen. Maar uiteraard moet de inzet daarvan gebeuren op een goed beveiligde manier en met de nodige waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en van het beroepsgeheim van de zorgverlener.

Pano – De hoge prijs van een rondje zwartepieten in de media

Eind januari werd ik gevraagd om een interview over contactopsporing voor Pano, een programma van de VRT-nieuwsdienst, die ik doorgaans respecteer om zijn diepgang en nuance. De setting van het interview was zeer bijzonder en de reportage bevatte uiteindelijk veel onjuiste informatie. Hieronder gaan enkele bedenkingen over de aspecten waarbij ik betrokken ben. Het is alvast merkwaardig dat de basiskritiek op het ICT-systeem wordt geuit door een aantal personen die het systeem mee hebben uitgedacht. En er is bij de behoeftenbepaling wel degelijk zeer goed naar hen geluisterd. Enkele feiten Organisaties waarover ik de leiding heb, werden op 19 april...