Regulation on Brexit

EU Regulation

Verordening (EG) Nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

Verordening (EU) 2019/500 van het Europees Parlement en de Raad van 25 maart 2019 tot vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

Richtsnoeren 2/2018 inzake afwijkingen op grond van artikel 49 van Verordening 2016/679 (pdf)

Brexit contingency guidance note dd. 9 July 2019 on social security of the General Secretariat of the Council of the European Union

Belgian regulation

Wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

UK regulation

2019 No. 419 exiting the European Union – Data Protection – Electronic communications (pdf)