Regulation on health

EU regulation

Overview of European and Belgian regulation concerning medical devices

Belgian regulation

Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen

Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt

Wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (Hoofdstuk VII – Informatieveiligheidscomité – Kamer sociale zekerheid en gezondheid)

Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg
(Parlementaire Stukken)

Share