Regulation on data protection

EU regulation

General Data Protection Regulation 2016/679

CBSS template for Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Belgian regulation

Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit
(Parlementaire stukken  Reglement van interne orde)

Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 juni 2018 houdende aanpassing van decreten aan de AVG

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
(Parlementaire Stukken)

Wet van 5 september 2018 tot oprichting van het Informatieveiligheidscomité 
( Parlementaire Stukken Oproep tot kandidaten – Huishoudelijk reglement)

Share