Regulation on data protection

Regulation Council of Europe

Convention n° 108 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
(Belgische bekrachtigingswet)

Overview of other legal instruments

EU regulation

General Data Protection Regulation 2016/679

CBSS template for Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Website of the European Commission on Data Protection in the EU

Belgian regulation

Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit
(Parlementaire stukken  Reglement van interne orde)

Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 juni 2018 houdende aanpassing van decreten aan de AVG

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
(Parlementaire Stukken)

Wet van 5 september 2018 tot oprichting van het Informatieveiligheidscomité 
( Parlementaire Stukken Oproep tot kandidaten – Huishoudelijk reglement)

EU jurisdiction about Data Protection Authorities

C-518/07 dd 9/3/2010 (Germany) – C-614/10 dd 16/10/2012 (Austria)C-288/12 dd 8/4/2014 (Hungary)

Share