Regulation on eGovernment

EU regulation

Regulation 2018/1724 establishing a single digital gateway to provide access to information, to procedures and to assistance and problem-solving services

BOSA – DG Digital Transformation

KB van 22 oktober 2017 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen

National Register

Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

Wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters
(Parlementair stuk: Wetsontwerp met Memorie van Toelichting)

 

Share