Infotheque

EU legislation

eIDAS Regulation 910/2014: Dutch EnglishFrench

General Data Protection Regulation 2016/679: DutchEnglishFrench

NIS Directive 2016/1148: DutchEnglishFrench

Belgian legislation

Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit

KB van 22 oktober 2017 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen

CAO nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag

Miscellaneous

Aanbevelingen goed bestuur in welzijns- en zorgorganisaties

Big data rapport van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

European Interoperability Framework

Template Privacy Impact Assessment

Share