Infotheque

EU legislation

eIDAS Regulation 910/2014: Dutch EnglishFrench

General Data Protection Regulation 2016/679: DutchEnglishFrench

NIS Directive 2016/1148: DutchEnglishFrench

Belgian legislation

Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Miscellaneous

Aanbevelingen goed bestuur in welzijns- en zorgorganisaties

Big data rapport van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

European Interoperability Framework

Template Privacy Impact Assessment

Share