Category: Uncategorized

Reactie op post van prof. dr. Jacques Folon

Ik vind me helemaal niet terug in het beeld dat sommigen van mij nu al maanden op een georchestreerde en eenzijdige manier proberen te schetsen. Ik ben zeer begaan met respect van grondrechten, dat zit in mijn genen. Iedereen waarmee ik heb samengewerkt, zal dat kunnen getuigen. Niet alleen het grondrecht op gegevensbescherming, maar ook bijvoorbeeld grondrechten op sociale bescherming en gezondheid. De eerste wet in België die degelijke bepalingen bevatte inzake gegevensbescherming, was de wet tot oprichting van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) uit 1990, die ik voor een groot deel heb mogen uitschrijven. Het is bijvoorbeeld...