Information on authentic sources

Federal government

Centraal Strafregister

DG DT BOSA

Geo.be

Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO

Rijksregister

 

 

 

 

 

Flemish government

Algemeen overzicht andere authentieke bronnen Vlaamse overheid

Algemeen overzicht

MAGDA-catalogus

Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank

LED

 

 

 

 

 

Health sector

Burgers

Zorgverstrekkers

eHealth-platform

 

 

 

 

 

Social sector

Burgers

Ondernemingen

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

KSZ – Operationeel

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming

KSZ – Datawarehouse

 

 

 

 

 

Walloon governement

eWBS

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dutch example

Stelselcatalogus